Zdravá fazole

Staňte se spolupracovníkem

  O obchodu  Staňte se spolupracovníkem


Chcete se stát spolupracovníkem? 
(firma LifeVantage používá termín distributor)

Ve sdělení Každý začátek je těžký už jsem zmínil, jak bylo obtížné dostat tyto vyjímečné produkty do České republiky, protože náš trh je pro americkou stranu z jejich pohledu malý. Abychom si tuto možnost udrželi, musíme bohužel splňovat i kritéria obchodní povahy.

Jako lékař mám prvořadý zájem, aby se tyto účinné produkty, které mohou pomoci mnoha lidem, co nejrychleji dostaly mezi lidi. 

Druhým důvodem je fakt, že se nacházíme v akvizičním období, kdy firma LifeVantage čeká na situaci, kdy bude pro ni rentabilní  otevřít přímé obchodní zastoupení firmy LifeVantage pro ČR a tím i e-shop a veškerou administraci v českém prostředí. Proto vítáme možnost spolupráce Vás, kdo máte "obchodního ducha“ nebo hledáte způsob, jak si poctivým a zcela legálním způsobem vydělat peníze.

Je vaší naprosto svobodnou volbou, zda zvolíte tuto možnost. 
Máme zájem Vám tuto aktivitu co nejvíce zjednodušit. 

Pro mne bylo velmi zajímavým zjištěním, že tam, kde se prodává smysluplný produkt, volí i velmi seriozní firmy síťovou formu prodeje a odměňování. Nejspíše se tak děje proto, že by produkt neměl být prodáván „bez duše“ tedy bez patřičného nezbytného sdělení o účelnosti jeho užívání. 

Že síťový prodej funguje mi musela dokázat jedna 80-ti letá babička. Měla nízký důchod a po ProtandimuNRF2 se cítila natolik dobře, že se ho nehodlala vzdát. Z úspor se zaregistrovala jako spolupracovník-distributor a začala Protandim doporučovat kamarádkám ve svém okolí. Tím se jí její Protandim nejen zaplatil, ale ještě si přilepšila ke svému důchodu. 

Pochopil jsem, že práce spolupracovníka (distributora) je stejná, jako jakákoli jiná práce, vyžaduje Vaši aktivitu a konzumuje Váš volný čas. Systém je nastaven tak, že výsledky takto vynaložené práce jsou velmi přesně měřitelné podle předem daných pravidel a pochopitelně jsou firmou slušně odměněny, opět podle pevných pravidel. Zatím co v jakékoli jiném zaměstnání je výše Vaší odměny dána náladou a přízní nadřízeného, je systém síťového prodeje v odměňování naprosto spravedlivý a kontrolovatelný. 

Už jste někdy viděli někoho péci či prodávat rohlíky zadarmo? Nebo jste viděli pracovat dělníka bez nároku na mzdu?

Poté, co jsem si uvědomil, že hlavními kritiky siťového prodeje jsou lidé, kteří se někdy někde zaregistrovali coby dealeři a s rukama v kapsách čekali na své zbohatnutí, které pochopitelně nenastalo, nebo často i ti, kteří nikdy nezkusili vůbec nic a jen z povzdálí závidí těm, kteří to svou každodenní pílí někam dotáhli, přestal jsem se za pojem síťový prodej stydět.

Jak to tedy funguje?
 

U člověka se zájmem o obchodování předpokládáme jistou míru samostatné aktivity, a proto mu svěřujeme návod k přímé registraci na webu fy LifeVantage. Jelikož jde o vzhledem k akvizičnímu období o atypické nastavení, navíc v cizojazyčném prostředí, poskytujeme níže přehledný návod i případnou poradenskou součinnost. 
1. Nejdříve se musíte zaregistrovat na webu Zdravá fazole a po volbě „Chci se registrovat jako distributor“ budete přesměrováni přímo na stránky firmy Life Vantage. 
2. Zde se zaregistrujete podle níže uvedených instrukcí jako distributor. Pokud jste již na Zdravé fazoli učinil(a) alespoň jeden nákup, jste již zaregistrován na webu LifeVantage jako zákazník a tuto pozici lze upgradovat na pozici distributora. Pro tuto možnost nás kontaktujte na info@zdravafazole.cz nebo na tel.čísle administrátora pro distributory v uvedené kontaktní době. 
3. Po registraci na webu firmy LifeVantage Vám bude doručen mail s informací, že na webu byla vytvořena Vaše distributorská kancelář, bude Vám přiděleno Vaše jedinečné ID (heslo zadáváte při registraci na webu LV-nezapomenout!). Po vstupu do kanceláře si také vygenerujete Váš jedinečný obchodní odkaz (link-návod níže), který už byste neměli nikdy později měnit a který můžete použít k propagaci Vaší obchodní činnosti. V kanceláři budete mít přístup k celé Vaší obchodní struktuře, přehled o obratech, aktivitách, zkrátka vše budete mít pod kontrolou. 

Vytvoření Vaší kanceláře na webu firmy LifeVantage Vás zplnomocňuje k prodeji produktů v zemích, kde má firma LifeVantage svá zastoupení. Můžete mít tedy zákazníky nejen v České republice. A ze všech těchto prodejů jste odměňován(a) podle pravidel firmy (viz dále). Také tam můžete nakupovat za zvýhodněné ceny pro distributory. Plánujeme vytvořit základní cizojazyčné verze webu Zdravá fazole, které Vám tyto možnosti ještě více usnadní.

4. Poté se vrátíte na web Zdravá fazole, kde rozšíříte své registrační údaje o nové údaje, tedyVaše ID a jedinečný obchodní odkaz-link (pozor, neudělat chybu v opisování). Od této chvíle se stáváte registrovaným spolupracovníkem (distributorem) webu Zdravá fazole a přístup k informacím na tomto webu můžete šířit libovolnou formou, např. cestou rozdávání vizitek Vašim potenciálním klientům. 


Jak Vám bude web Zdravá fazole pomáhat?

1. Poskytne Vámi doporučeným potenciálním zákazníkům informace, které už nemusíte pracně předávat ústně. Část těchto zájemců se po shlédnutí základních informací na webu Zdravá fazole rozhodne stát se zákazníkem nebo přímo distributorem. Při registraci budou dotázáni, zda přicházejí na web Zdravá fazole bez doporučení, nebo zda jim někdo web doporučil. Z Vaší vizitky (či jiného zdroje) vloží vaše ID. Web Zdravá fazole si ve své databazi ověří, zda jste registrovaným distributorem a pokud ano, objeví se zájemci k odsouhlasení Vaše jméno a první písmeno Vašeho příjmení. Shodu zájemce potvrdí a od té doby všechny jeho aktivity budou směřovány do Vaší obchodní struktury. Vše si můžete zpětně kontrolovat ve vaši kanceláři LV. 
Nenajde-li Vás web Zdravá fazole ve své databazi spolupracovníků, bude zákazník vyzván, aby Vás kontaktoval a vše se uvedlo na pravou míru. 
2. Vaší registrací na webu Zdravá fazole získáváte přístup do vnitřního fóra Zdravé fazole, přístupnému pouze registrovaným distributorům. Toto fórum je administrováno zkušeným administrátorem. Zde můžete vznášet dotazy, zde budete mít přístup k mnoha cenným informacím souvisejícím s Vaší ditributorskou aktivitou a budete v předstihu informován(a) o novinkách apod. Nabízíme také komunikaci se zkušeným administrátorem v této oblasti cestou mailu distribuce@zdravafazole.cz nebo na telefonním čísle zveřejněném na stránkách v určené kontaktní době, jak již bylo řečeno.
3. V pozici distributora Vám nabidneme další služby. Pro začátek šablonu 10 vizitek na stránce formátu A4 s Vašimi předvyplněnými údaji, které po vytisknutí můžete rozdávat Vašim klientům. (Samozřejmě si můžete vytvořit vizitky vlastní s potřebnými údaji). 
Systém služeb se bude postupně rozšiřovat.

Produkty musíte nakupovat výhradně ve Vaši distributorské kanceláři přímo v e-shopu firmy Life Vantage - je to i cenově výhodnější.

Pokud ale nebudete současně registrovaným distributorem na webu Zdravá fazole, bude Vaše zboží nedoručitelné, neboť o Vás nebudeme mít základní komunikační informace !

(Distributor nemůže nakupovat v e-shopu Zdravá fazole, protože nemáme k dispozici přístupové údaje potřebné k realizaci nákupu v e-shopu LifeVantage). 

Zdroj obrázku:Shutterstock