Zdravá fazole

Nastává éra nepřímých antioxidantů

  Úvodní videa  Nastává éra nepřímých antioxidantů

Dlouho jsem si myslel, že bojovat proti oxidačnímu stresu lze pouze trvalým dodáváním obrovských dávek tzv.přímých antioxidantů. Proto pro mne bylo v době asi před dvěma léty velmi překvapivým zjištění, že "nějaká" firma LifeVantage vyrábí produkt snižující oxidační stres cestou regulace enzymů nacházejících se přirozeně v těle milionkrát účinněji ! 

Důkazem, že je to dobrá cesta, pro mne byla záplava pozitivních referencí lidí různého stáří, různých profesí, s různými problémy zveřejněných na internetu. Existují na toto téma i diskuzní chaty. Nechybí ani četná pozitivní dobrovzdání z  oblasti veterinární medicíny, což je pro mne velevýznamný ukazatel věrohodnosti přípravku, o čemž svědčí i zájem vědeckých kruhů o tuto problematiku.

Proč považuji přípravek PROTANDIM NRF2 za zcela vyjímečný? Protože, aniž bychom museli jíst kvanta drahé a kvalitní biozeleniny a bioovoce (tzv.přímé antioxidanty), dokáže kombinace bylin v Protandimu NRF2 snižovat oxidační stres milionkrát účinněji!!! Domnívám se, že Protandim NRF2 je t.č.nejsilnější dostupný prostředek ke snižování  oxidačního stresu !

Existuje přibližně tří a půl minutové video, které se objevilo v r. 2005 v pořadu ABC Prime Time vysílaném na stanici ABC News, tedy již  před 15 lety. Reportér John Quinonese si nechal odebrat krev před užíváním Protandimu. Pak si Protandim NRF2 nasadil v dávce 1 tbl. denně. Po téměř dvou týdnech došlo k dramatickému snížení úrovně oxidačního stresu v jeho organismu. Po odvysílání pořadu začaly chodit neuvěřitelné objednávky. O preparát začaly mít zájem lékařské a vědecké instituce a podrobily jej výzkumu.

Existuje  stránka pubmed.gov určená lékařům. Naleznete tam mnoho recenzovaných publikací o významu aktivace proteinu nrf2. Je tam kolem 13 recenzovaných studií k samotnému Protandimu. Také tam najdete seznam univerzit, které se výzkumu účinku Protandimu NRF2 zúčastnily.

Co některé tyto výzkumy říkají:
Státní univerzita ve Washingtonu-NRF2 by se klidně mohlo stát nejvýznamějším terapeutickým a preventivním přípravkem v historii medicíny.
FDA (Food and Drug Administration)-po klinických studiích umožnila firmě LifeVantage učinit prohlášení: Protandim je výborný v tom, že dokáže snížit oxidační stres u lidí v průměru o 40% za 30 dní  a až o 70% při dlouhodobějším užívání.
NIA (National Institute on Aging)-Národní ústav pro výzkum stáří, který spadá pod NIH (National Institue of Health) - Národní ústav pro zdraví uskutečnil desetiletou studii, ve které sledovali léčiva i bylinné složky a Protandim byl do studie zahrnut také. Firma LifeVantage tuto studii nesponzorovala. Pouze umožnila použít její produkt. Ukázalo se, že Protandim NRF2 je jediným přírodním produktem, který prokazatelně prodlužuje délku života. Některé z ingrediencí, které jsou součástí Protandimu, byly studovány jednotlivě a tento efekt nevykazovaly. Takže kouzlo efektu Protandimu je dáno správným poměrem jednotlivých složek a jejich společným působením. Proto existuje sedm patentů chránících tuto směs. Není možné si jen tak patentovat účinek volně rostoucí byliny. Lze jej patentovat  v okamžiku, kdy vhodnou kombinací docílíte efektu, kterého by samotná bylina nedosáhla.
V našem případě jde o byliny Ashwagandha, Bacopa, zelený čaj, silymarin (Ostropestřec mariánský), kurkumin. Kombinace použitá v Protandimu umožňuje osmnáctinásobný nárůst exprese antioxidačního genu.

Nyní bych rád něco sdělil na téma, o kterém jsme ještě nehovořili. Jde o tzv. mitochondrie. Mitochondrie jsou orgány buněk, které lze  považovat za elektrárny buněk. Síla a zdraví buňky je závislá na správném výkonu mitochodrií, které vytvářejí tzv. ATP (adenosin trifosfát) který je energetickým zdrojem pro každou buňku. I v této oblasti přinesl výzkum firmy LifeVantage velmi přínosný produkt. Je jím Protandim NRF1. Zvyšuje aktivitu mitochondrií a jejich schopnost propojovat se. Proces jejich stárnutí je zpomalován podporou integrity chromosomů.

Z výše uvedeného vyplývá, že kombinace Protandimu NRF2 s Protandimem NRF1 zvyšuje celkový efekt (a další zvýšení efektu znamená přidání Protandimu NAD,  je li v dané zemi dostupný).